Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://dpsradomsko.naszdps.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Makowska, adres poczty elektronicznej biuro@dpsradomsko.naszdps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44/6820840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek z biurami pod adresem 97-500 Radomsko, ul. I. Krasickiego 138.
Wejście do budynku dostępne. Wjazd do budynku bez progu. Pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze dostępne bez progów. Dostępność pomieszczeń na I piętrze - winda osobowa. W budynku korytarze szerokie wyposażone w poręcze, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Ubikacja przystosowana dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. W budynku nie ma potrzeb zastosowania pochylni i podnośników. W budynku nie wykorzystuje się pętli indukcyjnej.
Miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku, przy ulicy I. Krasickiego. Dojazd do wejścia budynku dostępny przez podjazd dla wózków/pochylone przejście dla pieszych. Kolejne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu za budynkiem w odległości 20 metrów od budynku. Wjazd na parking od ulicy I. Krasickiego za zgodą administratora budynku. Dojazd do wejścia budynku dostępny bez progu. Biuro zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Budynek wyposażony jest w przenośną pętlę indukcyjną. Na miejscu można skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

ZAŁĄCZNIKI:

KONTAKT

Adres:

ul. I.Krasickiego 138

97-500 Radomsko

Telefon:

44/ 682 08 40

44/ 682 15 91

E-mail:

biuro@dpsradomsko.naszdps.pl

Dyrektor DPS w Radomsku

mgr Mariola Kaczmarczyk-Utratna

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI

7:30 - 15:30

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny