Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 138, 97-500 Radomsko; tel. 44 682 08 40; adres e-mail: biuro@dpsradomsko.naszdps.pl; dps_radomsko@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@dpsradomsko.naszdps.pl, adres: ul. I. Krasickiego 138, 97-500 Radomsko
2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:
a. w związku z podjętym przez Panią/Pana działaniem przed zawarciem umowy tj. dobrowolnym podaniem danych od uzyskania których uzależnione jest zawarcie umowy [przetwarzanie danych przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub postępowania, którego wynikiem jest zawarcie umowy],
b. wykonania zawartej z Administratorem umowy [przetwarzanie danych przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody],
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaną działalnością statutową [przetwarzanie danych przez okres wypełniania obowiązków przez Administratora],
d. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie prowadzonej działalności statutowej [przetwarzanie danych przez okres realizacji zadania przez Administratora].
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do dostępu do treści danych osobowych – art. 15 Rozporządzenia,
b. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe – art. 16 Rozporządzenia,
c. prawo do usunięcia danych – art. 17 Rozporządzenia,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 Rozporządzenia,
e. prawo przeniesienia danych – art. 20 Rozporządzenia,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 Rozporządzenia,
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KONTAKT

Adres:

ul. I.Krasickiego 138

97-500 Radomsko

Telefon:

44/ 682 08 40

44/ 682 15 91

E-mail:

biuro@dpsradomsko.naszdps.pl

Dyrektor DPS w Radomsku

mgr Mariola Kaczmarczyk-Utratna

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI

7:30 - 15:30

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny